W dniach 7-11 września 2020 w Bielsku-Białej odbywa się największy w tej części województwa festiwal branży IT – BBDays4.IT.

Tak jak podczas ubiegłorocznej edycji, tak i tym razem Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została partnerem biznesowym wydarzenia.

W tym roku jednak ARRSA współorganizuje również jeden z głównych elementów festiwalu, czyli Industrial Hackathon.

Poniżej link do formularza rejestracyjnego oraz regulamin udziału w wydarzeniu:

https://evenea.pl/pl/wydarzenie/bbdays4it2020

Regulamin – Industrial Hackathon

16

Industrial Hackathon to akcja pilotażowa zaplanowana w ramach realizacji projektu InduCCI, mająca na celu promocję przemysłów kreatywnych i przemysłów kultury oraz połączenie branży kreatywnej z przemysłem tradycyjnym.

Dzięki porozumieniu podpisanemu z Fundacją Centrum Nowoczesnych Technologii – organizatorem wydarzenia, nasza akcja pilotażowa może stać się częścią festiwalu, który promuje branżę kreatywną jaką jest ICT i programowanie.

Po drugiej stronie ustawiliśmy branżę automotive – poza ICT, najlepiej rozwiniętą branżę w regionie. Przeprowadziliśmy konsultacje z lokalnymi firmami w zakresie potencjalnych tematów i wyzwań, w których branża kreatywna mogłaby zaproponować rozwiązania i ustaliliśmy kilka tematów którymi, będą zajmować się uczestnicy Hackathonu:

Temat 1: Aplikacja do automatycznego zliczania osób po ewakuacji PPOZ z budynku.

W której powinno się znaleźć:

automatyczne zliczanie pracowników;

automatyczne zliczanie gości z własnej organizacji (z zakładów Bielsko, Czechowice, innych lokalizacji globalnie);

automatyczne zliczanie gości z poza organizacji, w tym np. trenerów, dostawców;

uwzględnienie faktu, że ewakuacja w razie pożaru odbywa się wszystkimi możliwymi drogami ucieczkowymi, również niekonwencjonalnymi jak np. wyjście przez okno.

Temat 2: Aplikacja do gromadzenia i udostępniania danych na temat części samochodowych.

W której powinnien się znaleźć:

system do zarządzania danymi (zespół cech każdej części zapisanych w postaci kodów QR/CR), pozwalający na przesyłanie ich do chmury;

zróżnicowany poziom dostępu w chmurze dla użytkowników;

zabezpieczone i skatalogowane dane;

dostęp każdej osoby z łańcucha produkcyjnego/sprzedażowego do pełnej dokumentacji technicznej w celu kontroli i precyzyjnego doboru części.

Temat 3: Aplikacja do nadzorowania i usuwania niezgodnośći BHP w zakładzie.

W której powinno się znaleźć:

logowanie niezgodności z dokumentacja fotograficzną;

automatyczne powiadamianie o niezgodnościach osoby odpowiedzialnej;

przypomnienie określone ilością czasu przed upływem terminu;

przypomnienie po upływie czasu z informacją do przełożonego.

 

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie!

Więcej informacji już wkrótce.

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z osobą koordynującą projekt:

Patrycja Węgrzyn, , 33 816 91 62