W ramach projektu Innova-Fi partnerzy działają na rzecz promowania innowacji w programowaniu Instrumentów Finansowych. Jednym z elementów realizacji projektu jest stworzenie broszur informacyjnych, w których każdy z partnerów przedstawi swój ciekawy przypadek implementacji IF czy to ze środków publicznych czy też prywatnych.

Poniżej znajdą Państwo link do pierwszej broszury pt. Policy Booklet Equity Type of instruments. Case Studies I. Dotyczy ona finansowania zwrotnego w formie wejść kapitałowych. Jeden z artykułów dotyczy prowadzonego przez ARRSA Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego. Ponadto znalazły się w niej przykłady funduszu Portugal Ventures, zasad stosowania mechanizmu pożyczek podporządkowanych w Hiszpanii oraz funduszu inwestycyjnego na Litwie działającego w zakresie wejść kapitałowych i quasi-kapitałowych.

Każdy z opisanych przypadków zawiera informacje na temat celów danego mechanizmu, tego jak został zaprojektowany, jaka jest strategia inwestycyjna, sposób zarządzania, a także model wdrożeniowy oraz osiągnięte efekty.

Zapraszamy do lektury. W razie pytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizacją projektu:

Patrycja Węgrzyn, specjalista ds. projektów międzynarodowych

mail:

tel.: 33 816 91 62