Trzecie spotkanie Local Stakeholder Group projektu Innova-Fi odbyło się w dn. 18 lutego 2020 roku w Hotelu Royal w Krakowie jako część spotkania realizowanego w ramach projektu SmartFi.

Innova-FIsmartfi.png

Tematyka obu projektów dotyczy programowania innowacyjnych instrumentów finansowych, dlatego połączenie tych dwóch formatów było właściwe, a ponadto dzięki obecnym partnerom zagranicznym możliwa była bezpośrednia wymiana doświadczeń również na poziomie narodowym.

Przedstawiciele instytucji związanych z IF - zarówno z Grecji, jak i Portugalii, a także Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (IZ RPO WSL) - byli bardzo zainteresowani instrumentami finansowymi prezentowanymi przez Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych  (BFPK) - instytucję, która wcześniej była odrębnym funduszem dla przedsiębiorców, a od stycznia 2020 r. jest częścią struktury ARRSA jako Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości. Za interesujący instrument finansowy będący w portfolio BFPK uznano poręczenie wadium przetargowego w miejsce wpłaty gotówki przez przedsiębiorców.

Uzgodniono również dalszą współpracę z Instytucją Zarządzającą w zakresie programowania instrumentów finansowych w kolejnej perspektywie finansowej, w szczególności w zakresie venture capital, które IZ chce włączyć do swojej oferty.

W trakcie spotkania pojawiła się także nowa sugestia dotcząca utworzenia instrumentu finansowego, który będzie reasekurował kredyty dla startupów wysokiego ryzyka. Wskazano lukę na rynku i zasugerowano, aby przyjrzeć się temu bliżej i przeprowadzić badania pod kątem dobrych praktyk w tym zakresie.

IMG 2459

IMG 0388

IMG 0389-kopia