Digital Innovation Hub (DIH) – Hub Innowacji Cyfrowych – to kompleksowe centrum rozwoju kompetencji Przemysłu 4.0 tzw. one-stop-shop oferujący przedsiębiorcom kompleksowy dostęp do wiedzy, doświadczenia i technologii związanych z koncepcją Przemysłu 4.0.

W ramach swojej działalności Huby oferują dostęp do infrastruktury technicznej, możliwość testowania rozwiązań, doradztwo technologiczne w zakresie wyboru optymalnych dla danej firmy rozwiązań.

Działalność Hubów polega także na organizowaniu eventów, spotkań networkingowych oraz warsztatów i szkoleń z zakresu podnoszenia świadomości i edukacji w zakresie transformacji cyfrowej, a także wskazywanie możliwości finansowania cyfrowej transformacji.

Cel utworzenia DIH w regionie:

 • budowanie ekosystemów innowacji – rozwój strategii cyfryzacji, budowanie kompetencji, promocja regionu
 • wzrost poziomu cyfryzacji regionu – wsparcie strategiczne dla rozwoju R&D i innowacyjności,
 • wsparcie technologiczne dla przedsiębiorstw w regionie
 • dostęp do stanowisk testowych z zakresu technologii Przemysłu 4.0
 • badanie dojrzałości technologicznej przedsiębiorstw – tworzenie strategii cyfryzacji
 • przedstawianie korzyści wdrażania rozwiązań cyfrowych
 • działania edukacyjne i podnoszące świadomość
 • podnoszenie kwalifikacji – tworzenie kompetencji przyszłych kadr

Digital Innovation Hub w Bielsku-Białej

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła działania zmierzające do utworzenia w Bielsku-Białej centrum kompetencji cyfrowych w oparciu o FabLab oraz przy współpracy wszystkich ważnych podmiotów w regionie. Celem powstałego centrum będzie przede wszystkim pomoc przedsiębiorcom w sprostaniu wyzwaniom czwartej rewolucji przemysłowej oraz zwiększenie potencjału i świadomości możliwości jakie niosą nowoczesne technologie.

Aby stworzyć kompleksowe centrum rozwoju kompetencji, do udziału w tworzeniu Hubu ARRSA zaprosiła do współpracy lokalnych przedsiębiorców działających w dziedzinie cyfryzacji oraz sektorach Przemysłu 4.0., jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu i samorząd.

Partnerzy będą działać w oparciu o podpisanie listu intencyjnego o współpracy, które nastąpi podczas eventu organizowanego w ramach formatu Startup Europe Week w dn. 18. 03. 2020 w Metrum Jazz Club w Bielsku-Białej.

Podstawowe obszary współpracy

 • dostęp do wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie Przemysłu 4.0
 • wymiana doświadczeń, tworzenie partnerstw
 • promocja produktów i usług wśród potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych
 • wspólna promocja rozwiązań oferowanych przez Hub
 • możliwość pozyskania nowych klientów
 • możliwość uzyskania kompleksowej oferty przez Twoich klientów
 • wsparcie techniczne oraz dostęp do instalacji testowych
 • możliwość współpracy w zakresie R&D
 • dostęp do informacji na temat konferencji, eventów i warsztatów w zakresie Przemysłu 4.0, zarówno na poziomie regionalnym i krajowym, jak i międzynarodowym
 • możliwość współorganizacji eventów branżowych
 • możliwość nawiązania kontaktów międzynarodowych
 • dostęp do testowania technologii Przemysłu 4.0
 • konsultacje w temacie cyfryzacji przedsiębiorstw
 • działania edukacyjne i podnoszące świadomość w zakresie transformacji cyfrowej i czwartej rewolucji przemysłowej

Pierwszym efektem współpracy w ramach Hubu jest kolekcja case study. Na bazie zebranych informacji stworzona zostanie oferta dla przedsiębiorców w regionie, w ramach której możliwe będzie zrealizowanie wizyt studyjnych u naszych partnerów i przygotowanie prezentacji zebranych rozwiązań.

Więcej informacji o ofercie i planowanych działaniach już wkrótce!

W kwestiach związanych z realizacją projektu prosimy o kontakt:

Patrycja Węgrzyn, Specjalista ds. Projektów Międzynarodowych;

; tel. 33 816 91 62