Projekt MAMBA powoli zbliża się ku końcowi. Rezultaty projektu zostały zaprezentowane podczas spotkania interesariuszy projektu organizowanego przez polskich partnerów projektu.


W piątek 7 lutego 2020 w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się Regionalne Spotkanie Interesariuszy projektu MAMBA zorganizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe i Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. Podczas spotkania przedstawiono regionalny kontekst projektu oraz główne działania. Organizatorzy zaprezentowali Wirtualne Centrum Mobilności wdrożone przez Starostwo i zrealizowane akcje pilotażowe, tj. transport na żądanie w Wilkowicach realizowany przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny (BZPG) oraz aplikację typu ride-sharing przygotowaną przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, a także przeprowadzili dyskusje panelowe nt. dotychczasowych działań projektu i ich przydatności dla naszej lokalnej ekonomii. Uczestnicy dyskusji docenili prace partnerów projektu MAMBA i wyrazili zainteresowanie akcjami pilotażowymi w innych krajach objętych projektem zaznaczając, że możliwość lokalnego wdrażania wymagałaby gruntownego dostosowania do polskich warunków ze względu na różnice kulturowe, ekonomiczne i prawne.
Uczestnicy wyrazili nadzieję, że zakończenie projektu MAMBA nie przeszkodzi w dalszej wymianie doświadczeń i pomysłów między partnerami projektu, a także że możliwa będzie dalsza współpraca w skali międzynarodowej w zakresie innowacyjnych rozwiązań mobilności.

MAMBA Reg 20200207 1

MAMBA Reg 20200207 2

MAMBA Reg 20200207 4

MAMBA Reg 20200207 3

 

mamba InterregBSR