Bezpłatna Konferencja Inwestycyjna Dzień Biznesu, 19 listopada br.

Podczas Konferencji swoją ofertę dla MŚP przedstawią instytucje otoczenia biznesu: Fundusz Górnośląski S.A. i Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała. Z kolei aspekty pobytu i zatrudniania cudzoziemców przybliży kpt. SG Przemysław Starczewski, zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach.
--------------------
DZIEŃ BIZNESU KSSE – tym razem na Podbeskidziu!

Agenda konferencji: KLIKNIJ

Hotel Dworek Góralski, Łodygowice, ul. Kasztanowa 108.

Rejestracja do 15 listopada br.: KLIKNIJ

druga edycja dzien biznesu