Zaproszenie dla twórców, artystów oraz działaczy ludowych do udziału w wydarzeniu pn. „Z tradycją przy biesiadnym stole" organizowanym w ramach projektu „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Mamy przyjemność zaprosić zainteresowanych twórców i artystów sztuki ludowej do udziału w wydarzeniu pn. „Przy biesiadnym stole" organizowanym 15 listopada 2019r. w Jaworzu Nałężu w godz. od 11.00 – 19.00. Podczas wydarzenia będzie okazja do zaprezentowania twórczości, wygłoszenia prelekcji nt. swojej twórczości, a także nawiązania kontaktów z uczestniczącymi w wydarzeniu przedstawicielami twórców i działaczy ludowych reprezentujących czeskiego partnera projektu.

Celem organizowanego wydarzenia jest integracja ludowych środowisk twórczych polskich i czeskuch, prezentacja dorobku kulturalnego, a to wszystko przy akompaniamencie kapeli ludowej, która ubarwi imprezę̨ nutą folkloru. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zwyczaje i tradycje związane folklorem ludowym pogranicza polsko-czeskiego.

Udział w wydarzeniu dla zaproszonych twórców jest bezpłatny. Koszty związane z organizacją wydarzenia, w tym regionalny poczęstunek dla uczestników biesiady zapewnia Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej.

W związku z powyższym, zainteresowanych udziałem w wydarzeniu twórców i artystów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem projektu.

Kontakt: tel: 33/816-91-62 Elżbieta Szczerba, e-mail:   lub Paulina Daczkowska  

 

logo folklor