26 września 2019 roku w Beskidzkim Inkubatorze Technologicznym w Bielsku-Białej odbyło się drugie spotkanie Lokalnej Grupy Wsparcia w ramach projektu Innova-Fi.

Celem spotkania było zaprezentowanie projektu przedstawicielom lokalnej sceny biznesowej – zarówno przedsiębiorcom jak i instytucjom otoczenia biznesu.

W ramach projektu Innova-Fi promujemy szersze wykorzystanie instrumentów finansowych, tworzymy plan działania zawierający rekomendacje w zakresie poprawy ich jakości i dostępności dla przedsiębiorców oraz uczestniczymy w wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z partnerami z całej Europy.

Podczas spotkania Patrycja Węgrzyn, prezentująca projekt, przedstawiła dotychczas podjęte działania oraz wskazała możliwości jakie projekt daje obecnym na sali przedsiębiorcom i instytucjom otoczenia biznesu. Było to pierwsze spotkanie projektu w tym gronie, dlatego była to pierwsza okazja do przedstawienia dobrych praktyk zaprezentowanych podczas zagranicznych spotkań projektowych, w związku z czym nie ograniczono się jedynie do ostatniego spotkania w Walencji, ale odniesiono do wszystkich, które do tej pory miały miejsce. Przykłady Startup Lisoba, Portugal Venture czy platform crowdfundingowych działających na Litwie spotkały się z dużym zainteresowanie, zarówno ze strony przedsiębiorców jako potencjalnych beneficjentów jak i ze strony przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, dla których przytoczone przykłady mogą stać się inspiracją do rozwoju ich działalności. Na zakończenie spotkania przekazano zaproszenie do udziału, zarówno w kolejnych spotkaniach LSG, które odbywać się będą cyklicznie, jak i w spotkaniach międzynarodowych, w tym do udziału w najbliższym zaplanowanym w Udine w styczniu 2020.