Zapraszamy na kolejne międzynarodowe seminarium na temat mobilności w terenach wiejskich dotkniętych zmianami demograficznymi 12 listopada 2019 r.

Tym razem miejscem seminarium będzie Bielsko-Biała. Językiem seminarium będzie język angielski i język polski. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie.

Udział w seminarium jest nieodpłatny. Rejestracji na wydarzenie można dokonać poprzez link internetowy:

Rejestracja (formularz w języku angielskim)

Agenda wydarzenia (PDF):

4. seminarium projektu MAMBA nt. mobilności w terenach wiejskich - agenda (polski) - aktualizacja 23 października 2019

MAMBA Rural Mobility Seminar #4 - Agenda (English)

Strona internetowa seminarium na stronie projektu MAMBA:

https://www.mambaproject.eu/2019/09/24/register-for-the-mamba-rural-mobility-seminar-4/

Seminarium organizowane jest wspólnie przez Agencję Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej w ramach projektu MAMBA, współfinansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

SAVE THE DATE BIELSKO BIALA POLISH