Zarząd Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, zgodnie z artykułem 500 § 2 i § 2' k.s.h., ogłasza „Plan połączenia spółek Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej".

Plan do pobrania:
Plan połączenia spółek Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Bielski Fundusz Projektów Kapitałowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej

Załączniki do Planu:
Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej (BFPK Sp. z o.o.) o połączeniu Spółek
Załącznik nr 2 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (BFPK Sp. z o.o.) na dzień 1 sierpnia 2019 roku
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (BFPK Sp. z o.o.) wraz z Bilansem - sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2019 roku