Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców na temat konkursu z Działania 3.5.3 Internacjonalizacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Spotkania odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00 w następujących terminach:

  • 5.06.2019. Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13,
  • 6.06.2019. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza, ul. Karbowa 26,
  • 11.06.2019. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, ul. B. Chrobrego 2,
  • 13.06.2019. Sosnowiec, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Wojska Polskiego 8.

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 3.5.3 dedykowany jest mikro, małym, średnim przedsiębiorstwom. Edycja konkursu w ramach tego Działania dysponuje alokacją o wysokości ponad 17 mln zł. Nabór zaplanowano od 26.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

ŚCP zaprasza do udziału wszystkich przedsiębiorców, zainteresowanych udziałem w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy zarejestrować się na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Szkolenia.

Spotkanie ma charakter nieodpłatny.

Osoby do kontaktu: Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71, 32 743 91 77 fax 32 743 91 61.