W ramach  projektu MAMBA organizowane jest seminarium nt. mobilności w terenach wiejskich. Odbędzie się ono w środę 5 czerwca 2019 w Seinäjoki (Finlandia). Będzie to trzecie seminarium z serii sześciu organizowanych w ramach projektu MAMBA współfinansowanego przez program Interreg Rejon Morza Bałtyckiego. Tematyka tego spotkania to "Mobilność w terenach wiejskich jako obszar zainteresowań publicznych i prywatnych.

W porównaniu z toczącą się dyskusją intelektualną na temat transportu i mobilności jako podstawowego prawa człowieka, rzeczywistość europejska okazuje się opóźniona i mocno zróżnicowana w wielu regionach. W niektórych krajach usługi mobilności są świadczone w szerokim, choć kurczącym się zakresie, w innych ten obowiązek jest przerzucany na barki organizacji pozarządowych lub prywatnych przedsiębiorstw i organizacji. Jaka jest rola, korzyści i obowiązki zainteresowanych stron? Czyje interesy przeważają, które usługi powinny lub mogą być przekazane osobom prywatnym? Jak silne są konsekwencje "transportowego ubóstwa" i jak można im zaradzić przez praktyczne i proste do wdrożenia rozwiązania?

Szczególny nacisk będzie położony podczas seminarium na praktyczne aspekty inicjatyw i projektów, które zakończyły się sukcesem. Stworzone zostaną warunki do dyskusji kuluarowych, nawiązywania kontaktów i wymiany informacji z różnymi uczestnikami procesów mobilności w rejonie Morza Bałtyckiego i poza nim.

Udział w seminarium jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania.

Językiem seminarium będzie język angielski.

Dalsze informacje, program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy będę wkrótce dostępne na stronach projektu https://www.mambaproject.eu/events/