Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowane gminy, ośrodki kultury, pracownie rzemiosła artystycznego itp. z terenu powiatów: bielskiego, żywieckiego oraz pszczyńskiego do współpracy w ramach mikroprojektu pn. „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania społeczności lokalnej oraz turystów kulturą i historią pogranicza, tradycjami i obyczajami ludowymi po obu stronach granicy, aktywizacja społeczności wokół ochrony dziedzictwa kulturowego oraz integracja różnych środowisk działających w obrębie kultury ludowej pogranicza.


W związku z powyższym po stronie polskiej planowana jest organizacja 4 warsztatów rękodzieła artystycznego w różnych gminach należących do obszaru objętego realizacją projektu. Współpraca będzie polegała na zaoferowaniu odpowiedniego miejsca (możliwości wynajmu sali), w którym będzie możliwość zorganizowania warsztatów rękodzieła artystycznego dla ok. 10-12 osób oraz bezpłatnego udziału w nich mieszkańców gminy i okolic.


Zgłoszenie do współpracy w ramach projektu prosimy przesłać mailowo na adres:


Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotowej współpracy można uzyskać w biurze projektu „Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje" które mieści się w siedzibie ARR S.A. ul. Cieszyńska 365, 43–382 Bielsko-Biała. Kontakt: tel. (33) 816-91-62.

 

Osoby do kontaktu:
Elżbieta Szczerba:   lub Pani Paulina Daczkowska