Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z międzynarodowego seminarium „Innowacyjna mobilność na terenach wiejskich”, które odbyło się w Rydze (Łotwa) 27 września 2018.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu MAMBA współfinansowanego z programu Interreg BSR.

Film można obejrzeć na kanale youtube łotewskiego Regionu Vidzeme, partnera projektu MAMBA:

https://www.youtube.com/watch?v=B5gpQlXZSAs

Podczas spotkania poruszono między innymi takie tematy jak rozwój i utrzymanie innowacyjnych rozwiązań, bariery i czynniki wspierające innowacje w mobilności na terenach wiejskich oraz ich przyszłość. W seminarium uczestniczyli goście z całej Europy, w tym z Niemiec, Belgii, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W drugiej części seminarium odbyły się dyskusje w grupach fokusowych na temat metod wspierania innowacji w transporcie na terenach wiejskich – jednym z prowadzących była specjalistka ds. projektów międzynarodowych naszej Agencji, Aleksandra Chrystowska-O’Shea, zaproszona do funkcji moderatorki w ramach tej sesji przez organizatorów seminarium.

Seminarium poprzedzone było spotkaniem roboczym partnerów projektu łotewskiej miejscowości Cesis, na którym omówiono postępy projektu oraz dalsze działania.

 

mamba InterregBSR