Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wspólnie czeskim partnerem Mikroregion obcí povodí Stonávky zaprasza do współpracy przedstawicieli branży rzemieślniczej w ramach projektu pn. „Życie tradycją komponowane" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Współpraca będzie polegała na wygłoszeniu przez Rzemieślnika prelekcji na temat wykonywanego rzemiosła w trakcie planowanej na wrzesień br. wizyty studyjnej organizowanej dla przedstawicieli ruchu turystycznego i okołoturystycznego z Polski i Republiki Czeskiej.

W związku z powyższym, zainteresowanych współpracą Rzemieślników, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy / tel. 33 816-91-61, e-mail: