Prezentujemy pierwszy numer biuletynu o ochronie dziedzictwa kulturowego przed kataklizmami, opracowanego w ramach projektu ProteCHt2save przy współpracy bielskiego Starostwa Powiatowego i naszej Agencji.

Biuletyn przedstawia zakres projektu, partnerów, dotychczasowe działania, a także praktyczne informacje o tematycznych spotkaniach i konferencjach.

Biuletyn publikowany jest w formie elektronicznej w formacie PDF:

- w języku polskim: biuletyn w języku polskim

- oraz w innych językach krajów partnerskich programu: biuletyny na stronie projektu ProteCHt2save

W przypadku kłopotów z wyświetleniem biuletynu - na niektórych urządzeniach do otwarcia pliku potrzebna może być instalacja programu Adobe Reader – jest to oficjalny program dostępny nieodpłatnie na stronie producenta https://get.adobe.com/pl/reader/.  

ProteCHt2save Interreg CE