W dniu 28 maja 2018 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej podpisany został list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej a FabLab Bielsko-Biała – prowadzonym przez Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. w Bielsku-Białej.

ARR S. A. reprezentowali Wiceprezes Zarządu James Jurczyk oraz Dyrektor ds. Projektów Międzynarodowych Jan Sienkiewicz, zaś ZSSiO reprezentowali Dyrektor Janusz Berek i koordynator współpracy ze strony szkoły Agnieszka Kukla – nauczyciel przedmiotów zawodowych.


W ramach współpracy od roku szkolnego 2018/2019 ARR S. A. bezpłatnie udostępniani infrastrukturę i technologie jakimi dysponuje FabLab Bielsko-Biała uczniom ZSSiO, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Celem podejmowanych działań będzie efektywny rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie modelowania przestrzennego, druku 3D i szybkiego prototypowania. Uczniowie będą mieli okazję obsługiwać drukarki i skanery 3D, plotery, wycinarki laserowe i inne nowoczesne urządzenia oraz uczestniczyć w szkoleniach z w/w tematyki. W ramach współpracy wsparciem objęci zostaną uczniowie wszystkich typów szkół i kierunków kształcenia w ZSSiO
Działania te przyczynią się do rozwoju kluczowych kompetencji uczniów ZSSiO, umożliwią im dostęp do nowoczesnych urządzeń i technologii oraz pozwolą na lepsze przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.


Warto podkreślić, że drukarki i skanery 3D stają się coraz bardziej powszechne. Ich zastosowanie gwałtownie wzrasta niemalże w każdej branży przemysłu. Drukarki 3D wkraczają do każdej branży. Technologie szybkiego prototypowania stwarzają ogromne możliwości. Na podstawie plików cyfrowych tworzone są obiekty trójwymiarowe, które powstają poprzez nakładanie kolejnych warstw materiału. Obecny rozwój technologiczny tej branży sprawia, iż pojawia się coraz więcej pomysłów dotyczących zastosowania druku 3D zarówno w przemyśle jak i przez osoby prywatne, od drobnych upominków poprzez części zamienne do maszyn aż po całe budynki.

FOTOGALERIA

zssio-logo3         fl