Obserwatorium Specjalistyczne ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym "Technopark Gliwice" Sp. z o.o zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne "Nowe wyzwania w związku z reformą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO".


Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące tematy:
1. Zasady ochrony danych osobowych do maja 2018 i po wejściu w życie RODO.
2. Dlaczego uchwalono RODO i czy było to konieczne?
3. Podstawowe zmiany jakie wprowadzi RODO.
4. Jak Polska oraz polscy przedsiębiorcy przygotowują się do RODO ?
5. Nowe pojęcia i definicje.
6. Kto obecnie w podmiocie odpowiada za ochronę danych i czy RODO to zmieni?
7. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe ?
8. Prawa osób, których dane są przetwarzane.
9. Czy Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest niezbędny oraz czy automatycznie zostanie on Inspektorem Ochrony Danych?
10. Jakie wymagania musi spełniać Inspektor Ochrony Danych – kiedy można, a kiedy trzeba będzie go powołać?
11. Dokumentacja i czynności wymagane przez RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Spotkanie odbędzie się w dn. 14.05.2018 r. (poniedziałek) godz. 9:00-12:00 w Hotelu BIT, ul.I Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała. 

Prowadzącą spotkanie będzie doświadczona ekspertka, Pani Joanna Boczek z firmy MBM.
Do pobrania formularz zgłoszeniowy. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo w spotkaniu tylko i wyłącznie dla osób, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa.

Osoba do kontaktu: 


Spotkanie informacyjne organizowane jest przez Obserwatorium ICT działające przy Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice" Sp. z o.o. w ramach projektu "Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania", realizowanego w ramach poddziałania 1.3 Profesjonalizacja IOB, RPO WSL.