Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2015 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów

w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa".

Więcej informacji: TUTAJ