Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn„Możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020".

 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE

„Możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020”.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej we współpracy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie możliwości  wsparcia dla sektora mikro, małych i średnich oraz dużych firm w ramach działań RPO WSL 2014 - 2020, za wdrażanie których odpowiada Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

 

Na spotkaniu zostanie zaprezentowana oferta RPO WSL 2014 – 2020 oparta o zapisy zatwierdzonych dokumentów i wytycznych, w tym Projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych przyjętego przez Zarząd Województwa Śląskiego.

 

 

Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00 – 12.30 w siedzibie Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej, przy ul. 1 Dywizji Pancernej 45 (rejestracja od godz. 9.30).

 

 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu się na spotkanie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Formularz zgłoszeniowy – do pobrania

 

 

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać na adres  adres do dnia 28 kwietnia 2015 r. (UWAGA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!) Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają mailowe potwierdzenie. 

 

 

Serdecznie zapraszamy!