W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa uchwałą nr 382/25/V/2015 przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, już w drugim kwartale przewiduje się otwarcie naborów w dziesięciu kategoriach wsparcia, w tym m.in.:

- innowacje w MŚP,

- przeciwdziałanie bezrobociu,

- wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych,

- rozwój ekonomii społecznej,

- wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram: TUTAJ