Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała aktualną informację na temat konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku.

Harmonogram naboru wniosków w 2015