W dniu 29.10.2014 roku w San Sebastian odbędzie się konferencja finałowa projektu Medi@TIC pt.: „INNOWACJE I NOWE MODELE BIZNESOWE W SEKTORZE GIER WIDEO".

Podczas konferencji zostanie przedstawiony opis pojawiających się nowych modeli biznesowych w branży gier wideo oraz zostanie podjęta dyskusja o ich konsekwencji dla użytkowników, rynków globalnych oraz podmiotów sektorowych.
Technologie gier komputerowych zostały uwzględnione w ramach dojrzałych branż co wynika z wzrostu popytu na produkty niszowe, które wykorzystują wirtualną rzeczywistość w różnych sektorach gospodarki. Te wirtualne środowiska mogą być wykorzystywane do szkoleń, badań, zastosowań edukacyjnych i badawczych oraz posiadają znaczący potencjał wzrostu.