Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców informujemy o możliwości skorzystania z bezzwrotnej pomocy udzielanej w formie dotacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Są to środki pomocowe na inwestycje związane z poprawą BHP w firmach. Wnioski można już składać - w puli czekają ponad 32 mln złotych.

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu.
Nabór wniosków jest ciągły i będzie trwał aż do wykorzystania środków.

Szczegóły: TUTAJ