Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do pierwszego etapu II rundy projektu Polski Most Krzemowy finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Daty otwarcia naboru: 18 listopada - 8 grudnia 2014 roku.

Nabór otwarty jest dla wszystkich przedsiębiorców spełniających formalne warunki uczestnictwa w projekcie.

Zasady: TUTAJ

Uwaga! Nabory do drugiego i trzeciego etapu projektu otwarte będą jedynie dla Beneficjentów etapu pierwszego. Uczestnictwo w pierwszym etapie nie gwarantuje jednak uzyskania wsparcia na udział w kolejnych etapach projektu.

Koszty transportu w ramach wszystkich etapów projektu oraz koszty pobytu (w tym zakwaterowania) w Dolinie Krzemowej uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.