Coraz szybszy rozwój technologii drukowania 3D, wiąże z potrzebą dostępu do niezbędnych informacji, celem jej przybliżenia, czy też wykorzystania. Dlatego też, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej i Miejski Zarząd Oświaty podjęły inicjatywę wdrożenia w szkołach specjalistycznego programu nauczania o technologii druku przestrzennego.


Rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie technologią drukowania przestrzennego sprawia, iż staje się ono coraz bardziej dostępne i popularne. Obecny rozwój technologiczny tej branży sprawia, iż pojawia się coraz więcej pomysłów dotyczących zastosowania druku 3D w codziennym życiu zarówno przedsiębiorstw jak i osób prywatnych. Coraz szybszy rozwój tej nowatorskiej technologii szybkiego prototypowania, wiąże się nieodzownie z potrzebą dostępu do niezbędnych informacji celem przybliżenia, zastosowania, czy też wykorzystania technologii drukowania w 3D.


Widząc taką potrzebę, FabLab Bielsko-Biała, jako pierwszy na Podbeskidziu, rozpoczął działania edukacyjne skierowane do szkół technicznych w regionie. Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej, Miejskiego Zarządu Oświaty oraz Zespołu Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej i Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku – Białej, wypracowano program edukacyjny dla 91 uczniów obejmujący ponad 360 godzin zajęć wykorzystujących drukarki 3D, który będzie wdrażany od Listopada 2014r do Czerwca 2015.
Program swoim zakresem obejmie m.in.:

  • Wprowadzenie do druku 3D – nabycie wiedzy na temat rozwoju i możliwości zastosowania technologii druków przestrzennych 3D w codziennym życiu, a co za tym idzie, rozwój środowiska wiedzy i powstawania nowatorskich, niejednokrotnie innowacyjnych pomysłów.
  • Cyfrowe projektowanie – zaprezentowanie możliwości wykorzystania programu typu CAD do modelowania trójwymiarowego, modelowania w przestrzeni i wszelkiego rodzaju obiektów oraz poznanie podstaw i zasad tworzenia obiektów przestrzennych pod kątem druku 3D
  • Cyfrowa fabrykacja – czyli, nabycie i ugruntowanie wiedzy, niezbędnej do samodzielnej pracy i obsługi drukarki 3D.
  • Skanowanie 3D - jako metody odtwarzania obiektów rzeczywistych w postaci cyfrowej za pomocą specjalistycznych urządzeń do przechwytywania obrazu trójwymiarowego i zastosowanie do procesów tzw. Inżynierii Odwrotnej

Sektor edukacji zaczyna być coraz bardziej świadomy jak wiele zalet i możliwości, poprzez łatwą obsługę oraz praktyczne podejście do programów nauczania, dają młodzieży drukarki 3d. Wprowadzenie do szkół technologii wytwarzania warstwowego niesie za sobą szanse, lepszego wykorzystania przez uczniów, posiadających już pewne doświadczenie i techniczne zdolności, nowoczesnej technologii do tworzenia prototypów demonstrujących praktyczne ich zastosowanie w życiu codziennym. Otwierając możliwości uzupełnienia nauczania szkolnego o zarówno wcielanie w życie projektów typowo technicznych czy konstrukcyjnych, ale także realizacji pomysłów z zakresu prototypowania i kreatywnego wykorzystania dostępnego oprogramowania do projektowania przestrzennego, czynimy osiągalne to,, co do tej pory w szkołach było niedostępne – wykorzystanie najnowocześniejszych osiągnięć techniki drukowania przestrzennego do rozwijania własnych zainteresowań i kompetencji uczniów.


W dobie obecnie dynamicznie rozwijającego się rynku nowoczesnych technologii istotne jest skorzystanie z okazji ich dostępności i już dzisiaj pomyśleć, o przyszłości następnych pokoleń, które będą rozwijały tą technologię kształtując swoją świadomość i kreatywność.

fablab ulotk