Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej i Miejskiego Zarządu Oświaty, FabLab Bielsko-Biała, jako pierwszy na Podbeskidziu, rozpoczął działania edukacyjne skierowane do szkół technicznych w regionie.

ff

FabLab w Bielsku-Białej, Zespół Szkół Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej oraz Zespół Szkół Technicznych i Handlowych, wspólnie zakończyli wdrażanie pierwszego modułu szkoleniowego dla uczniów z zakresu wprowadzenia do druku 3D.


Pierwszy etap szkoleniowy przeprowadzony w listopadzie br, pozwolił na zapoznanie i nabycie przez uczniów w/w szkół, wiedzy na temat rozwoju i możliwości zastosowania technologii druku addytywnego w codziennym życiu. Podczas zajęć prezentowano i rozmawiano, m.in. o:

  • „Rapid Prototyping", czyli szybkim prototypowaniu
  • Historii i rozwoju druku 3D
  • Technologiach szybkiego prototypowania wykorzystywanych w drukowaniu przestrzennym wraz z przykładowym zastosowaniem
  • Materiałach stosowanych w drukowaniu 3D wraz z ich opisem i przykładowym zastosowaniem
  • Zaletach oraz ograniczeniach technologii druku przestrzennego
  • Oprogramowaniu do obsługi drukarek addytywnych
  • Kierunkach rozwoju i wykorzystania technologii druku 3D w przyszłości
    oraz
  • Skanowaniu 3D, jako zastosowania druku przestrzennego w inżynierii odwrotnej.

 

Wprowadzenie do szkół technologii wytwarzania warstwowego niesie za sobą szanse, lepszego wykorzystania przez nauczycieli i uczniów nowoczesnej technologii w procesach zdobywania wiedzy i kształcenia, w tym rozwijania własnych zainteresowań i kompetencji.


Dzięki zajęciom druku 3D szkoły są w stanie nowocześnie rozwijać swoich uczniów, a i nauczyciele mają styczność z innowacyjnymi urządzeniami. Dlatego właśnie techniczne zastosowanie drukarek 3D wydaje się najbardziej interesujące. Modelowanie i drukowanie w 3D to wielka możliwość dla współczesnej nauki. Wystarczy tylko zadbać, by już najmłodsi mieli okazję poznać przydatne funkcje takich urządzeń a taka wiedza procentować będzie w przyszłości na poszczególnych kierunkach, takich jak biologia, chemia, fizyka czy na uczelniach technicznych i medycznych.


Ponieważ drukarki 3D są nierozerwalne związane z cyfrowym modelowaniem, kolejnym etapem nauczania FabLab Bielsko-Biała, skierowanym do szkół technicznych w regionie będzie zapewnienie uczniom umiejętności pracy i posługiwania się programami typu CAD. Zaprezentowanie możliwości wykorzystania programu typu CAD do modelowania trójwymiarowego, modelowania w przestrzeni wszelkiego rodzaju obiektów oraz poznanie podstaw i zasad tworzenia obiektów przestrzennych, ma na celu doposażyć uczniów w umiejętności samodzielnego tworzenia wirtualnych modeli, z których za wykorzystaniem drukarek 3D będzie można tworzyć fizyczne prototypy.

Wprowadzenie do ruku 3D  Wprowadzenie do 3D IMG 3693