Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, realizując projekt „Getting Ready for Capital", przeprowadziła w dniach 21, 22 i 24 października  2014r. warsztaty „Gotowości inwestycyjnej", z zakresu zasad funkcjonowania i pozyskiwania funduszy private equity.

Analizując potrzeby osób z pomysłem biznesowym oraz małych i średnich przedsiębiorstw chcących pozyskać kapitał od inwestora zewnętrznego, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, realizując projekt „Getting Ready for Capital", przeprowadziła w dniach 21, 22 i 24 października Akcję Pilotażową „Gotowości inwestycyjnej", obejmującą warsztaty szkoleniowe z zakresu zasad funkcjonowania rynku private equity.

Celem warsztatów było określenie odpowiednich, skutecznych sposobów pracy z przedsiębiorcami, w ramach regionalnego programu „Gotowości inwestycyjnej". Warsztaty poświęcone były m.in.: analizie możliwości i źródeł finansowania, omówieniu najważniejszych inwestycyjnie aspektów w biznes planach, przygotowaniu i prezentacji pomysłu biznesowego przed inwestorem.

Akcja Pilotażowa projektu GReaC zainicjowała współpracę przedstawicieli instytucji IOB, trenerów biznesu, przedsiębiorców, os. z pomysłem biznesowym oraz Inwestorów sektora inwestycji kapitałowych. To także, jak do tej pory, pierwsza inicjatywa w regionie Podbeskidzia, dająca możliwość spotkania w tym samym czasie, przedsiębiorców, trenerów i inwestorów kapitałowych. Współpraca ta pozwoliła na:
- udzielanie wskazówek i porad poszczególnym uczestnikom akcji pilotażowej z zakresu wiedzy na temat funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i ich pozyskiwania;
- wskazanie informacji nt. wymagań stawianych przedsiębiorcom przez inwestorów kapitałowych
- wsparcie doradcze dla uczestników Akcji pilotażowej, w tym najlepsze praktyki oraz know-how w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności skutecznej autoprezentacji pomysłu biznesowego przed inwestorem
- udział w panelu inwestorów obejmującym: ocenę gotowości inwestycyjnej prezentowanych pomysłów biznesowych oraz współpracę z przedsiębiorcą w zakresie udoskonalenia autoprezentacji pomysłu biznesowego;

W organizację pilotażu włączyło się Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z Bielska-Białej, Anioł Biznesu, fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz fundusz zalążkowy Beskidzkiego Akceleratora Technologicznego.

Efektem pilotażu będzie wypracowanie kompleksowego modelu szkoleniowego, dostosowanego do potrzeb regionalnych systemów kształcenia. Model ten ma zapewniać współpracę między podmiotami rynkowymi zaangażowanymi w rozwój gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorstwami, umożliwić wymianę know-how i najlepszych praktyk dotyczących właściwej postawy/kultury biznesowej oraz umiejętności obsługi inwestorów i wykorzystywania nowoczesnych źródeł finansowania.

Projekt GReaC sfinansowany został ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

 

Badanie gotowści inwestycyjnej Blok doradczy trener-pomysłodawca-inwestor Wystąpienie przed inwestorami