W dniu 16.09.2014 roku w Brukseli miało miejsce najważniejsze wydarzenie projektu ERASME - ceremonia przyznania wyróżnień dla najlepszych firm biorących udział w projekcie.

Celem wydarzenia było uhonorowanie zwycięzcy - najlepszej firmy pod względem zaproponowanych w audytach działań, wybranej spośród siedmiu zwycięzców z krajów zaangażowanych w projekt. Głównym kryterium wybory był poziom obniżenia zużycia energii zaproponowany w audycie jak również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Innym ważnym kryterium była gotowość przedsiębiorstwa do wprowadzenia zaproponowanych w audycie zmian.

W wydarzeniu wziął udział pracownik ARR SA w Bielsku-Białej oraz przedstawiciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Józef Bożek z Godziszki. Firmie reprezentującej polskie przedsiębiorstwa przyznano drugie miejsce w międzynarodowej klasyfikacji, natomiast zwycięzcami zostały dwie firmy: ZARRI S.r.l. z Włoch oraz CARELLO Electric Vehicle z Austrii.

Gratulujemy zwycięzcom!
Szczegóły gali znajdują się na stronie projektu: www.erasme-project.eu

Bruksela Erasme