Miło nam poinformować, że w czasie Gali Projektów Euroregionu Beskidy w dniu 11 czerwca br. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej została wyróżniona w kategorii „Przedsiębiorczość na pograniczu" przez Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Białej za realizację projektu „Biznes bez granic".

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, ogłasza nabór ofert pracy.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy ogłosiła Zaproszenie do składania wniosków w trybie konkursowym: Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

Pierwszy konkurs centralny na realizację projektów „Gwarancji dla młodzieży" w ramach PO WER 2014-2020.

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy".

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zakończyła pierwszy cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie cyfrowego modelowania przestrzennego CAD 3D oraz praktycznego wykorzystania technologii druku przestrzennego 3D.

Podkategorie