Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków do pierwszego etapu II rundy projektu Polski Most Krzemowy finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Daty otwarcia naboru: 18 listopada - 8 grudnia 2014 roku.

Dzięki współpracy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej i Miejskiego Zarządu Oświaty, FabLab Bielsko-Biała, jako pierwszy na Podbeskidziu, rozpoczął działania edukacyjne skierowane do szkół technicznych w regionie.

ff

Niektóre start-upy mają przyszłość tylko na rynku lokalnym. Jednak PARP szuka tych, którzy lubią działać na wielką skalę, dlatego organizuje ScaleMeGlobal! - konkurs dla innowacyjnych projektów, mających potencjał aby zdobyć globalny e-świat.

Coraz szybszy rozwój technologii drukowania 3D, wiąże z potrzebą dostępu do niezbędnych informacji, celem jej przybliżenia, czy też wykorzystania. Dlatego też, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Bielsku-Białej i Miejski Zarząd Oświaty podjęły inicjatywę wdrożenia w szkołach specjalistycznego programu nauczania o technologii druku przestrzennego.

Projekt Medi@TIC dobiega końca. Realizowany był w ramach programu INTERREG IVC wraz z partnerami z całej Europy. Celem projektu było przeprowadzenie analizy stanu aktualnego oraz opracowanie wskazówek do dalszego rozwoju przedsiębiorstw MŚP prowadzących działalność w sektorze audio-wizualnym.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, realizująca projekt "TechnoBIT Venture - wiedza i kapitał dla innowacji" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - działanie 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej"), z przyjemnością informuje, iż 3 listopada 2014 r. do Grupy Kapitałowej ARR S.A. dołączyły 2 nowe spółki.

Podkategorie