Nazwa spółki: 3DrukBIT Sp. z o.o.

Data przystąpienia ARR S.A.: 3.11.2014 r.

Kapitał zakładowy: 70.000 zł

Udziały ARR S.A.: 41,43% (kapitał pochodzi ze wsparcia udzielonego z Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka)

Przedmiot działalności: przygotowanie do druki i drukowanie w technologii 3D