Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania strony internetowej wraz z interaktywną mapą i formularzem kontaktowym (będącymi integralnymi częściami strony) w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 29 października 2021 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja o złożonych ofertch

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty – szczegóły zamówienia

Załącznik nr 1- Specyfikacja szczegółowa wraz ze szkicem strony głównej

Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna