Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na wykonanie usługi - kompleksowej obsługi prawnej Spółki. 

Szczegóły zamówienia  w załączeniu. 

 

Załączniki:

Zaproszenie do złożenia oferty – szczegóły zamówienia

Załącznik nr 1-  Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 - Wzór wykazu wykonanych usług

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna