Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych biegłych rewidentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 i 2022.

Termin składania ofert do 15.10.2021 r. do godz. 15.00. 

W załączeniu:

-        Zaproszenie do złożenia oferty.

-        Załącznik nr 1 - Kwestionariusz informacyjny do sporządzenia oferty na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.

-        Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty – w wersji pdf w wersji word

-        Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO.