Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby, firmy, instytucie do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką dot. przeprowadzenia cyklu warsztatów z zakresu budowania kompetencji cyfrowych i Przemysłu 4.0 w ramach projektu 4STEPS (CE1492) wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.
Termin składania ofert do 3 września 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

W załączeniu:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Wzór formularza oferty (Załącznik nr 1)
3. Klauzula informacyjna RODO (Załącznik 2)