Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowane osoby/firmy do złożenia oferty cenowej na dostawę 5 zestawów robotycznych LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 z rozszerzeniem na potrzeby mikroprojektu pn. „Młodzi Kreatywni Cyfrowo". Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Termin składania ofert do 31.08.2021 r.

 

Zawiadomienie o wybórze najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu:
Zaproszenie do złożenia oferty
Załącznik nr 1 –Wzór formularza oferty.
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyjaśnienie z dnia 26 sierpnia 2021