Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na wykonanie analizy obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko- słowackiego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "GreenFilmTourism" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.
Termin składania ofert do 24 sierpnia 2021

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Załączniki:  

1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 -Wzór formy i zakresu wykonania analizy

2a. Wzór formy i zakresu wykonania analizy
3. Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty
4. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO