Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty cenowej na wykonanie logotypu projektu „Trzeci Wymiar Edukacji”

Program Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Termin składania ofert do 05.11.2021 do godz. 12.00

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę elementów 70 zestawów startowych Arduino  w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert 02.11.2021 do godz. 13.00

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania strony internetowej wraz z interaktywną mapą i formularzem kontaktowym (będącymi integralnymi częściami strony) w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 29 października 2021 r.

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na wykonanie obsługi księgowo -płacowej Spółki. 

Szczegóły zamówienia  w załączeniu. 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na wykonanie usługi - kompleksowej obsługi prawnej Spółki. 

Szczegóły zamówienia  w załączeniu. 

 

Spr. 46/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk laptopów w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 28 września 2021 r.