Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych rzemieślników reprezentujących charakterystyczne dla naszego regionu rzemiosło artystyczne do udziału w wybranych wydarzeniach folklorystycznych i kulturowych jakie będą organizowane w różnych gminach w okresie lipca, sierpnia i września 2019.
Szczegóły w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie do druku oraz wydrukowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie i wdrożenia aplikacji typu „ride- sharing" w ramach akcji pilotażowej projektu MAMBA.

UWAGA: Informujemy, że termin składania ofert został przedłużony do 24 czerwca 2019 r.do godziny 13:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie analizy Status Quo budżetu obywatelskiego gminy Bielsko-Biała dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie do druku wydrukowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych rzemieślników, instruktorów rzemiosła do przeprowadzenia „eko-warsztatów" w ramach projektu CULTURECOVERY.