Spr. 36/2020

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dla potrzeb realizacji projektu pnGreen Film Tourism współfinasowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Oferty można składać do 29 grudnia 2020r. do godz.12.00

 

Spr. 34/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na modernizację szybu windowego wraz z wymianą dźwigu w budynku usługowo-produkcyjnym przy ul. Cieszyńskiej 365 w Bielsku-Białej. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do 30 listopada 2020r. do godz. 10.00

Spr. 30/2020


Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zaineresowanych Oferentów do złożenia oferty na Kompleksowe opracowanie oraz wydruk dwóch Questów rowerowych – polskiego i czeskiego metodą warsztatową wraz z dodaniem powstałych Questów do ogólnopolskiej aplikacji w ramach realizacji projektu pn. „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej” współfinasowanego ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Spr. 28/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych tłumaczy do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia z j. polskiego na język czeski dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego dla potrzeb mikroprojektu pn. „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo- kulturowej”.

Sprawa 24/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych tłumaczy do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów projektowych dla potrzeb mikroprojektu pn. „Digital Nature”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Sprawa 22/2020

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką w zakresie opracowania programu szkolenia wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie Budżetu Obywatelskiego.

Zamówienie na usługę ekspercka jest realizowane dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.