Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby, firmy, instytucie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie stworzenia programu szkoleniowego oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń dot. modelowania przestrzennego dla uczniów i nauczycieli szkół polskich i słowackich w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 12 sierpnia 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku- Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku-Białej ul. 1 Dywizji Pancernej 45.

Oferty pisemne można składać do dnia 9 sierpnia 2021rdo godziny 13.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na opracowanie cyfrowej mapy Filmowego Dziedzictwa Kulturowego dla potrzeb projektu pn. „GreenFilmTourism”. Zamówienie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Termin składania ofert do 4 sierpnia 2021 r.

Spr. 30/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 sztuk laptopów w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 6 sierpnia 2021 r.

Spr. 29/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na dostarczenie zestawu aparatu fotograficznego z obiektywem w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Termin składania ofert do 6 sierpnia 2021 r.

Spr. 28/2021

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby/Ekspertów  do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie przeprowadzenia działania pilotażowego testującego nowe zastosowanie ISOBUS.

Zamówienie na usługę ekspercką jest realizowane dla potrzeb projektu pn. „ Transfarm 4.0” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa. Oferty można składać do 03.08.2021r. do godz. 12.00