Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych biegłych rewidentów do złożenia oferty cenowej na wykonanie badania sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 i 2022.

Termin składania ofert do 15.10.2021 r. do godz. 15.00. 

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane osoby, firmy, instytucie do złożenia oferty cenowej na usługę ekspercką dot. przeprowadzenia cyklu warsztatów z zakresu budowania kompetencji cyfrowych i Przemysłu 4.0 w ramach projektu 4STEPS (CE1492) wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Central Europe.
Termin składania ofert do 3 września 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Ekspertów do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie stworzenia programu szkoleniowego oraz przeprowadzenia cyklu szkoleń dot. modelowania przestrzennego dla uczniów i nauczycieli szkół polskich i słowackich w ramach projektu „Trzeci Wymiar Edukacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Termin składania ofert do 7 września 2021r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowanych oferentów do złożenia oferty na wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego dla potrzeby mikroprojektu pn. „Młodzi Kreatywni Cyfrowo". Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Termin składania ofert 31.08.2021r. do godz. 16.00

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku– Białej, zaprasza zainteresowane osoby/firmy do złożenia oferty cenowej na dostawę 5 zestawów robotycznych LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 z rozszerzeniem na potrzeby mikroprojektu pn. „Młodzi Kreatywni Cyfrowo". Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Termin składania ofert do 31.08.2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty na wykonanie analizy obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko- słowackiego.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu "GreenFilmTourism" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2014 – 2020.
Termin składania ofert do 24 sierpnia 2021