Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lepszego wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza polsko-czeskiego w celu rozwoju lokalnego i aktywizacji turystycznej regionu. Jest również odpowiedzią na zmieniające się potrzeby człowieka w zakresie uczestnictwa w turystyce. Zidentyfikowanie i wykorzystanie lokalnego potencjału przyrodniczo-kulturowego, w celu stworzenia innowacyjnego produktu jakim są dwujęzyczne questy rowerowe (również w wersji zdigitalizowanej tzw. questy mobilne), przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej regionu. Powstaje w ten sposób propozycja zwiedzania dla osób zainteresowanych turystyką kulturową, poszukujących autentyczności i wyjątkowości w odwiedzanych miejscach, ciekawych historii czy wyjątkowych miejsc. Ze szlaków questingowych korzystać bowiem mogą turyści indywidualni, turyści uprawiający turystykę rodzinną, rowerową, poniekąd też przygodową, dzieci i młodzież szkolna. Wspólnym elementem jest zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i różnorodnymi jego przejawami.

Przez całe wieki dostęp do dziedzictwa kulturowego był ograniczony, a dorobek kulturowy pokoleń nie zawsze doceniany. Wiele materialnych, jak i niematerialnych dóbr zostało utraconych bezpowrotnie. Dziś żyjemy w okresie rewolucji cyfrowej. Współczesne rozwiązania informatyczne pozwalają na utrwalenie dziedzictwa kulturowego oraz jego szeroką popularyzację. Zapis cyfrowy i udostępnienie materiałów (pomników przyrody, parków kieszonkowych itp.) w Internecie daje ogromną szansę na docenienie własnego dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie go w celach edukacyjnych, promocyjnych lub rekreacyjnych. To także szansa na ocalenie od zapomnienia miejsc, obiektów, kultur itp.

InduCCI-RGB  InduCCI - Cultural and Creative Industries in Traditional Industrial Regions as Drivers for Transformation in Economy and  Society

Digitization, circular economy, renewable energies, artificial intelligence: Industry is currently experiencing the arrival of   another transformation cycle. In the near future, industries will operate and appear differently – with profound effects not only on production modes but also for working and social environments.
To enable Central Europe´s traditional industrial regions to persist, there is need for both: economic innovation and societal development. Culture and creative industries (CCI) – known for their alternative working structures and lateral thinking character – could come in as a core driving force on both levels of this transition.

Logo

Innova-FI is a five-year interregional project seeking to improve the design and implementation of financial instruments for innovation as a delivery mode of Structural Funds. It was approved for a grant of € 1.34 M by the Interreg Europe Programme financed by the European Regional Development Fund last June.

Go SIV

Project Go SIV - Regional Development Agency in Bielsko-Biała together with Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa (ERVET) from Italy, and Agencia de Desenvolvimento Regional do Alentejo SA (ADRAL) from Portugal implement together a project Go SIV. The full name of the project is: Support SMEs innovation and initiatives within Smart Industrial Villages (SIV), an approach for renovating traditional urban industrial areas.

Logo In Focus

In Focus – Project implemented under Urbact III programme – In Focus is a network of cities that are willing to enhance their competitiveness and job creation capability by positioning in the new economic landscape according to their specialisation strategies, which are each of them currently focused on a variety of different productive backgrounds and sectorial priorities.

Logo FabLabNet

FabLabNet – „Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem” CE283 – The new phenomenon of fabrication laboratories (fablabs) marks the advent of the 3rd industrial revolution where collaboration, sharing, community & innovation shapes our economy.

Logo BSR

MAMBA – Maximised Mobility and Accessibility of Services in Regions Affected by Demographic Change. The project is carried out in cooperation with Bielsko-Biała District. Its aim is to implement new solutions for the mobility of citizens in the areas, which were affected by the demographic changes and with poor accessibility of transport services.