Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi eksperckiej w zakresie analizy Status Quo budżetu obywatelskiego gminy Bielsko-Biała dla potrzeb projektu pn. „Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Baltic Sea Region.

Zaproszenie

Załącznik nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty