Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku– Białej, zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie do druku wydrukowanie publikacji dotyczącej wybranych zwyczajów, obrzędów i tradycji występujących na pograniczu polsko-czeskim.

Zaproszenie

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania