Ogłoszenia

Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi odśnieżania.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonie analiz opłacalności dla innowacyjnych pomysłów.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A .w Bielsku-Białej zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego ARR SA za rok 2016.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie posiłków dla uczestników wizyty studyjnej w Polsce.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi transportowej dla potrzeb przewozu uczestników wizyty studyjnej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego w Bielsku –Białej.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w Bielsku-Białej ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż używanych urządzeń do monitoringu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza zainteresowanych Oferentów do złożenia oferty cenowej na budowę parkingu.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza do współpracy Ekspertów - w zakresie sporządzania wyceny majątkowej.