logoAgro

Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego skierowana jest do przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG lub KRS.

Logo

Innova-FI is a five-year interregional project seeking to improve the design and implementation of financial instruments for innovation as a delivery mode of Structural Funds. It was approved for a grant of € 1.34 M by the Interreg Europe Programme financed by the European Regional Development Fund last June.