ProteCHt2save – Celem projektu, który ARR SA w Bielsku-Białej realizuje wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, jest przygotowanie planów ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego przed powodziami i zalanie. Dzięki międzynarodowemu spójnemu podejściu do problematyki, wdrożone będą regionalne i lokalne strategie obejmujące przygotowanie scenariuszy działań oraz planów ewakuacyjnych na wypadek zalania.

ProteCHt2save logo

W ramach projektu opracowane będą rozwiązania w oparciu o technologie ICT (informatyczne I telekomunikacyjne) – katalogi i mapy oraz narzędzia wspierające podejmowanie decyzji. Stworzone zostanie kompendium najlepszych praktyk i międzynarodowy podręcznik procedur ratunkowych w zakresie zarządzania ryzykiem i ochrony kulturowego dziedzictwa Europy Centralnej.

Projekt ma na celu poprawę zrównoważonego wykorzystania kulturowego dziedzictwa i zasobów, zarządzania ryzykiem i ochronę dziedzictwa kulturowego i zasobów w zmiennym środowisku.

Głównym zadaniem ARR S.A. jest ścisła współpraca z Urz edem Powiatowym w Bielsku-Białej i wsparcie zbierania i przetwarzania danych, analiza zebranych informacji, wspólne przygotowanie najlepszych przykładów oraz przetestowanie planów ewakuacji.

Projekt finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa, Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w EUROPIE ŚRODKOWEJ, cel szczegółowy 3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa kulturowego. Ocena ryzyka oraz trwała ochrona dziedzictwa kulturowego w zmiennym środowisku.

 

Lider projektu:

Instytut Nauk Atmosferycznych I Klimatu – narodowe centrum badań we Włoszech

 

Partnerstwo:

Instytut Mechaniki Teoretycznej I Stosowanej Czeskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Ciagłej Edukacji Krems Danube Uniwersytetu w Krems, Austria
Urząd Powiatowy w Bielsku – Białej
Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku – Białej
Urząd Miasta Ferrara
Urząd Dzielnicy Troja Miasta Praga, Czechy
Samorząd Komitatu Baranya, Węgry
Miasto Kastela, Chorwacja
Miasto Kocevje, Słowenia

 

Dodatkowe informacje o projekcie dostępne na stronie: www.interreg-central.eu

 

ProteCHt2save logos ext

 

Okres realizacji: od 2017 do połowy 2020