Zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucje sektora badawczo-rozwojowego do udziału w konkursie Innowator Śląska 2017! Ideą Konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

To inicjatywa promująca innowacje wprowadzane przez podmioty z województwa śląskiego. Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm. Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji:

  • oferujących innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego);
  • nie zgłosiły danego rozwiązania we wcześniejszych edycjach konkursu

Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.

O tytuł Innowatora Śląska można ubiegać się w czterech kategoriach:

  • mikro przedsiębiorca;
  • mały przedsiębiorca;
  • średni przedsiębiorca;
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie http://gapr.pl/pl/top/innowator_

Materiały do pobrania:

Regulamin konkursu

Deklaracja uczestnictwa